Baye Mbaye Niass fils de Baye Niasse Très en colère « Macron Ak Jabaram Ay Domi Haram Lagne »

Baye Mbaye Niass fils cadet de Baye Niasse Très en colère « Macron Ak Jabaram Ay Domi Haram Lagne »