(Vidéo) PAPA BOY DJINÉ: “Combat Bi Ndeye Gueye Lakoy Beurél Ak Sama Papa”

Sunubuzz – Le mari de Ndeye Gueye va eb découdre prochainement dans l’arène. Pour ce combat, il le dédie à Ndeye Gueye, En effet sa femme a fait de ce programme sien.