Ndeye Gueye se confie:« Khekh bou nekh la khekh ak Mbathio Ndiaye mais

Ndeye Gueye se confie:« Khekh bou nekh la khekh ak Mbathio Ndiaye mais