Sanekh brise le silence : ”Amna yalla amna S. Babacar Sy amna samay dome kéne meunoul takh”

Sanekh répond aux détracteurs : « Amna yalla amna S. Babacar Sy amna samay dome kéne meunoul takh

Regardez