(Video) Me El Hadji Diouf s’adresse à Sonko : « Na nangou dam, mo lal wala laloul, mo niam wala niamoul »

Me El Hadji Diouf s’adresse à Sonko : « Na nangou dam, mo lal wala laloul, mo niam wala niamoul »